En trött Owe som monterat, byggt stafflin och hjälpt till med det mesta!