Begreppet Vedic Art kommer från den forntida indiska kulturen och betyder kunskap om konst och skapande.

Det var den svenske konstnären Curt Källman (1938-2010) som var grundaren till Vedic Art och startade de första kurserna på Bosjökloster i Höör år 1987.(bild) Numera  finns Vedic Art i hela Norden, flera europeiska länder, i USA och Indien.

Vedic Art grundar sig på de 17 principerna, vilka guidar oss i skapandet och hjälper oss att ta bort motstånd och hitta våra inre resurser i måleriet och livet.

I grundsynen för Vedic Art ingår skapande utan hierarkier och att alla skapande uttryck värderas med respekt för individens integritet. Du blir inte bedömd och ingen ställer krav på ditt skapande.

Glädjen i det personliga skapandet och att vara i full närvaro bortom intellektet och tanken hör till denna konstform. Att öppna seendet är viktigare än tekniken.